Medlemskap
MedlemskapSom medlem i Mälar-Russ är Du kollektivansluten till Svenska Russavelsföreningen.


•Du får medlemstidningen GOTLANDSRUSSET, som utkommer 4 ggr/år


•Du kan deltaga i alla aktiviteter, som anordnas av Svenska Russavelsföreningen eller dess lokalavdelningar


•Du kan få tips och råd i avelsfrågor och andra frågor som rör russ (kontakta någon i styrelsen)


Medlemsavgiften 2020 är 275:- för enskild medlem och 300:- för familj


Avgiften betalas in på föreningens pg. 13 16 14 -0 Glöm inte att skriva din adress och alla familjemedlemmarnas namn. Om inte alla uppgifter får plats på inbetalningen (om du t.ex. betalar via internet) skicka ett mail till vår kassör Katarina Bergman


Om du betalar från utlandet gäller följande;


IBAN


SE86 9500 0099 0131 6140


BIC


NDEASESS


 


e-mail: katta.bergman@gmail.com


 
Copyright Mälar-Russ
VÄLKOMMEN TILL

MÄLARDALENS RUSSAVELSFÖRENING

En lokalförening till Svenska Russavelsföreningen


 


E-post webmaster: agneta.hecht@gmail.com


Telefon: 0705647974

Copyright © All Rights Reserved.