Välkommen


VÄLKOMMEN TILL

MÄLARDALENS RUSSAVELSFÖRENING

En lokalförening till Svenska Russavelsföreningen


 


E-post webmaster: agneta.hecht@gmail.com


Telefon: 0705647974


Mälar-Russ är en av Svenska Russavelsföreningens största lokalföreningar.


Föreningen har funnits sedan 1982. Även om vi är en lokalförening för Mälardalen, har vi medlemmar även från andra delar av landet. Alla är välkomna.


Mälar-Russ anordnar varje år minst en lokalutställning.


Förutom utställningar arrangeras även kurser och tävlingar, eller annat som medlemmarna kan ha önskemål om***


Nu är dags att förnya medlemskapet i Mälardalens russavelsförening 2020. Medlemsavgiften för enskild person är 275:- och för familj 300:-. Familjemedlemskap omfattar personer som är skrivna på samma adress. Medlemsavgiften betalas in till pg 131614-0.

Glöm inte att skriva namn och adress för personerna du betalar för. Maila gärna uppgifterna till katta.bergman@gmail.com.

Vänliga hälsningar

Mälardalens russavelsförening

gm Katta Bergman, tel 0730-25 04 25

katta.bergman@gmail.com


Copyright © All Rights Reserved.