Medlemskap

Copyright © All Rights Reserved.

 

VÄLKOMMEN TILL

MÄLARDALENS RUSSAVELSFÖRENING

En lokalförening till Svenska Russavelsföreningen

 

 

E-post webmaster: agneta.hecht@gmail.com

 

Telefon: 0705647974

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medlemskap

 

 

Som medlem i Mälar-Russ är Du kollektivansluten till Svenska Russavelsföreningen.

 

•Du får medlemstidningen GOTLANDSRUSSET, som utkommer 4 ggr/år

 

•Du kan deltaga i alla aktiviteter, som anordnas av Svenska Russavelsföreningen eller dess lokalavdelningar

 

•Du kan få tips och råd i avelsfrågor och andra frågor som rör russ (kontakta någon i styrelsen)

 

Medlemsavgiften 2019 är 275:- för enskild medlem och 300:- för familj

 

Avgiften betalas in på föreningens pg. 13 16 14 -0 Glöm inte att skriva din adress och alla familjemedlemmarnas namn. Om inte alla uppgifter får plats på inbetalningen (om du t.ex. betalar via internet) skicka ett mail till vår kassör Katarina Bergman

 

Om du betalar från utlandet gäller följande;

 

IBAN

 

SE86 9500 0099 0131 6140

 

BIC

 

NDEASESS

 

 

e-mail: katta.bergman@gmail.com

 

 

 

 

Copyright Mälar-Russ