Välkommen

Copyright © All Rights Reserved.

 

VÄLKOMMEN TILL

MÄLARDALENS RUSSAVELSFÖRENING

En lokalförening till Svenska Russavelsföreningen

 

 

E-post webmaster: agneta.hecht@gmail.com

 

Telefon: 0705647974

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mälar-Russ är en av Svenska Russavelsföreningens största lokalföreningar.

 

Föreningen har funnits sedan 1982. Även om vi är en lokalförening för Mälardalen, har vi medlemmar även från andra delar av landet. Alla är välkomna.

 

Mälar-Russ anordnar varje år minst en lokalutställning.

 

Förutom utställningar arrangeras även kurser och tävlingar, eller annat som medlemmarna kan ha önskemål om

 

 

***

 

Nu är dags att förnya medlemskapet i Mälardalens russavelsförening 2019. Medlemsavgiften för enskild person är 275:- och för familj 300:-. Familjemedlemskap omfattar personer som är skrivna på samma adress. Medlemsavgiften betalas in till pg 131614-0.

Glöm inte att skriva namn och adress för personerna du betalar för. Maila gärna uppgifterna till katta.bergman@gmail.com.

 

 

Snart är det dags för Mälarruss årsmöte, se separat kallelse. Nedan ser du några av vårens aktiviteter.

 

Mälarruss aktiviteter 2019

 

23/2 Årsmöte, se separat kallelse

 

På Mälarruss hemsida skogsbaggen.com publiceras mer information allt eftersom Mälarruss aktiviteter fastställts. Om du inte har tillgång till internet hör av dig till undertecknad så skickar jag information per brev.

 

 

Andra viktiga datum

•3/3 Avelsvärdering på Gotland

 

•15-17/3 Avelsvärdering på Grevagården

 

•30/3 Årsmöte Svenska russavelsföreningen, Märsta,

Efter årsmötet föreläser veterinär Cecilia Ekeberg om hur en normal dräktighet går till från en naturlig betäckning fram till förlossningen. Riskperioder, fostrets utveckling och möjliga undersökningsmetoder för dräktighetsdiagnostik.

 

•23/4 Avelsvärdering, Wången

 

Mer information om hingstpremieringarna, avelsvärderingarna, finns på SHs hemsida svehast.se

 

 

Vänliga hälsningar

Mälardalens russavelsförening

gm Katta Bergman, tel 0730-25 04 25

katta.bergman@gmail.com